Hållbarhetspolicy

Som ett led i omtanke om miljö arbetar Techmea för hållbarhet, genom vårt servicearbete och specialanpassade kundlösningar.

Utöver att lösa akuta problem kan vi med många års upparbetad erfarenhet stå för att återkommande serviceåtgärder definitivt minskar risken för totalstopp eller driftstörningar. Att stoppa en transport- eller produktionslinje eller ännu värre en fabrik medför höga kostnader.

Med ett genomtänkt underhåll minimerar vi risk för stopp, och därmed kundens kostnader. Det ökar också möjligheten att planera för kontrollerade serviceåtgärder på tider som passar er produktion.

Vidare ges genom återkommande underhåll och service förutsättningar för många fler år av produktion med samma utrustning. Befintlig utrustning kan fortsatt användas mycket längre och ges långt mer utsträckt livslängd för enskilda komponenter i systemet. Det ger mindre behov av att byta ut dyr specialutrustning och ger över tid en effektivisering av företaget investeringsbehov.

Med fokus på hållbarhet sparar vi vår miljö och naturresurser samtidigt som kundföretaget sparar in kostnad för onödiga komponent-, maskin- eller produktionslinjebyten.

I samråd med er och utifrån just era förutsättningar erbjuder vi individuellt anpassade serviceavtal i syfte att öka livslängd på era investeringar.