Kvalitetspolicy

Techmea är en leverantör, med hög kompetens och många års erfarenhet, av tekniskt kunnande för att lösa utmaningar inom industri, transport och samhällskritisk produktion. Vårt mål är att vara kundens första val av samarbetspartner. Vår service och tjänster ska tillfredsställa och överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Detta gör vi genom personligt engagemang och delaktighet i arbetet för total kvalitet genom att

 • hålla god ordning och reda samt ge korrekt information och hålla vad vi lovar
 • möjlighet att ta hantera speciallösningar enligt förutsättningar för varje projekt och kunds önskemål.
 • ge korta handläggningstider med personlig och hög servicegrad
 • aktivt jobba med ständiga förbättringar och processinriktad metodik
 • ha ett brett kontaktnät och kan därigenom addera de problemlösningar som behövs vid varje unikt projekt
 • arbeta målinriktat och kostnadseffektivt
 • följa lagar och kundernas behov och krav
 • ständigt kompetensutveckla oss

För att utvecklas och förbättras ska Techmea

 • sörja för fort- och vidareutbildning inom för verksamheten tillämpliga områden
 • vara lyhörda för kunds behov, önskemål och åsikter
 • fortsatt arbeta aktivt med våra kvalitets- och miljömål