Justera och säkra drift av förbränningspanna

Halmstad energi

Uppdraget var att justera och säkra driften av förbränningspanna i värmeverket. Beställaren hade historiskt återkommande jourutryckningar till höga kostnader.

Kranbanan som krantraversen rullar på kärvade och fastnade. Det stoppade förbränningspannan. Vi mätte upp och ringade in felet. Med de uppmätta värdena som grund justerade vi kranbanan.

Efter vår åtgärd med uppriktning av kranen har anläggningen fungerat klanderfritt. Jourutryckningar har inte behövts efter vår åtgärd.

Besparing för Halmstad energi är svår att beräkna men varje jouråtgärd medförde omfattande kostnad. Halvåret före vår insats hade Halmstad energi lagt mer än en miljon kronor på grund av driftstörningar. Efter vår insats har ingen jouråtgärd behövts och därmed ingen kostnad för driftstopp för Halmstad energi.