Uppmätning av växellok

Euromaint Rail

Uppdraget gällde växellok som spårat ur ett antal gånger. Arbetet medförde att uppmätning av loket måste göras oberoende. Fasta punkter måste identifieras för att utgå ifrån. Uppmätning visade att hela ramen på loket var sned. Green Cargo beslöt efter vår uppmätning att loket hastighetsbegränsades till 40 km/h. Efter det har ingen urspårning skett.

Besparing (den ekonomiska vinningen) är svår att fastställa enligt Euromaint Rail. Varje urspårning medförde kostnad runt 500,000 kr bara i bärgningskostnad.

Vid bärgning måste strömledningar och trafik stängas av vilket medför ytterligare svårberäknade kostnader. Till det ska läggas reparation av skadade järnvägsspår, kontaktledningar m.m. och loket i varierande grad vid varje urspårning.