Infästning dammlucka

Vattenkraftverket Matfors

I samband med en renovering av vattenkraftverkets dammlucka fick vi uppdraget att rikta in axeltapparna som dammluckan är upphängd i. Dammluckan väger ca 120 ton, är 15 meter bred och 12 meter hög. Till det ska läggas det vattenpelartryck som vattnet utövar från det uppdämda vattnet i fördämningen. Allt måste vägas in i våra beräkningar.

Arbetet utfördes 2019 och dammluckan fungerar fortfarande klanderfritt. Så länge luckorna håller tätt och rör sig som det är tänkt finns det ingen kostnadsförlust. Varje vattendroppe som läcker ut runt dammluckan är förluster och medför kostnad.

Ingen på kraftverket kan ge en uppskattning av besparingar efter vårt arbete. Men vi är nöjda med att arbetet är till belåtenhet och fungerar som det är planerat från början.