Driftsäkra brandskydd

Volvo PV Olofström

Simrishamns varv är en av våra kunder. De bad om hjälp att rikta upp fyra stycken sprinklerpumpar åt Volvo PV i Olofström.

Sprinkleranläggningarna hade ändrat sig under årens lopp. Simrishamns varv är en av många specialister på marin/industri motorer. De hade gjort en renovering av pumparna med diverse uppdateringar i teknik runtom. Simrishamns varv har alltid som mål att lämna ifrån sig ett perfekt arbete och i det sammanhanget fick vi uppdrag att göra slutliga finjusteringar.

Uppmätning gav resultat att all uppfästning på gammal utrustning hade förflyttat sig. Det medförde att vi fick flytta fästpunkter i motorfästen med mera för att komma inom ISO toleranskrav i kopplingen mellan motor och sprinklerpump.

Inriktningen är kritisk för sprinklersystemet och alldeles särskilt om haveri med brand bryter ut då sprinklersystemet är till för just det, att förhindra att brand får fäste med medföljande skador. Med vår insats och finjustering har både Simrishamns varv och Volvo PV i Olofström gjort vad som kan göras i syfte att öka driftsäkerhet och undanröja och eller minska risk för skador.

Kostnadsbesparing blir det den dagen eld uppstår och sprinklersystemet ska fungera som planerat.